Mountain Bike Olympic Centre

Flera av terränggrenarna i OS 2016 är förlagda till X-park i Deodoro. En av grenarna som kommer avgöras där är mountainbike som kommer köras på nyanlagda Mountain Bike Olympic Park vars bansträckning är 4,8 km.

Mountainbikebanan är dock högst temporär och endast iordningställd inför sommarspelen i Rio. Tävlingsområdet rymmer en 27 500 man stor publik. De flesta får dock bevittna tävlingarna från ståplats då bara 2500 av åskådarplatserna är sittplatser.