Simhopp

På schemat står flera olika grenar i simhopp för både damer och herrar som alla tävlar utifrån samma höjder. Det kommer bli både 3 meter svikt, höga hopp från plattform på 10 m och synkroniserade hopp från ovan nämnda höjder.

Inga svenskar tävlar i simhopp 2016

I OS i Rio finns det inget svenskt medaljhopp i simhopp då inga svenska tävlanden kommer delta. Tävlingarna avgörs på Maria Lenk Aquatics Centre mellan den 7-20 augusti.

Historia simhopp i OS

Sedan 1904 har simhopp funnits med i OS och genom åren har Sverige rönt flera framgångar i simhopp i OS-sammanhang. Och kanske kan förklaringen till detta vara att det var just i Sverige och Tyskland som grenen simhopp växte fram i början på 1900-talet.

Synkroniserat simhopp är dock en ung sport i OS och har bara funnits med i programmet sen år 2000.

Störst framgångar i simhopp i OS har USA haft. På andra plats kommer Kina som i OS 2008 tog hem samtliga guldmedaljer i Simhopp utom en.  Avståndet till förstaplatsen i medaljligan är dock stort för Kina då USA har 135 simhoppsmedaljer i OS och Kina har 59.

Tredjeplatsen i medaljtoppen i OS har Sverige med 21 medaljer.

Regler och tillvägagångssätt

Med synkroniserat simhopp avses två tävlande i ett lag som ska utföra ett hopp exakt samtidigt. Det gäller att vara så samspelta som möjligt för att nå höga poäng.

Simhopp är en bedömningssport, så varje hopp kommer bedöms av en jury som sätter poäng på utförandet utifrån vissa bestämda kriterier. Hoppets svårighetsgrad har också betydelse för den slutliga poängen. Det är också hela hoppet som räknas med i bedömningen, från starten ända ner till nerslaget i vattnet.