Ingen publik under Tokyo-OS

15 juli, 2021

Tokyo är hårt drabbat av Covid-19-pandemin och nu kommer varken utländsk eller inhemsk publik att tillåtas under spelen.

På grund av Covid-19-pandemin så har turerna kring Tokyo-OS varit många. Efter mycket om och men så tog man det historiska beslutet att flytta fram mästerskapet ett år i tiden med förhoppningen att pandemin skulle lägga sig.

Att flytta fram mästerskapet ett år har visat sig inte vara hela lösningen. Och den fortsatt pandemin påverkade flera kval till Tokyo-OS och hotade hela arrangemanget.

För att Tokyo-OS ska bli av så har man haft många förslag på bordet, flera kontroversiella. Ett förslag var att försöka tysta ned publiken och endast tillåta applåder, för att minska spridningen av viruset i luften. Och sedan kom en mer drastisk åtgärd att utländsk publik skulle förbjudas helt och hållet.

Kort inpå spelen så står det nu klart inhemsk publik inte heller kommer att tillåtas. Detta på grund av att ett nödläge har utlysts i Tokyo för att få bukt med den ökade smittspridningen. Ett nödläge som kommer att gälla till och med den 22 augusti.